Visie

Het is van belang om kinderen en jongeren gezond en veilig te laten opgroeien en  de beste ontwikkelingsmogelijkheden te bieden. JAN helpt gemeenten en maatschappelijke organisaties om de mogelijkheden van informele steun van sociale netwerken beter te benutten en de samenwerking tussen ouders, opvoeders en organisaties te verbeteren .

JAN draagt bij aan het realiseren van een samenhangende zorgstructuur die er niet op gericht is de opvoeding over te nemen, maar zoveel mogelijk te versterken.

JAN is daarbij gericht op het verbeteren van de zorg in de directe omgeving van het kind.