Transitie jeugdzorg

Beleidsontwikkeling

JAN helpt gemeenten en maatschappelijke organisaties met:

  • Verdere ontwikkeling¬†Centrum voor Jeugd en Gezin
  • Versterking ketensamenwerking
  • Verdere ontwikkeling van zorgco√∂rdinatie in gezinnen
  • Preventief beleid jeugdzorgproblematiek
  • Beleidskeuzes voor inkoop van zorg en behandeling
  • Het versterken van de sociale steun van ouders (Civil society)
  • Invulling van de regierol van gemeenten en kostenbewust beleid

Onderzoek

JAN helpt gemeenten en maatschappelijke organisaties met:

  • In kaart brengen aard en omvang van de problematiek met betrekking tot kinderen en jongeren op gemeentelijk/ regionaal niveau
  • Inventarisatie aansluiting vraag en aanbod
  • Onderzoek naar versterking Centrum voor Jeugd en Gezin (evaluatie ketensamenwerking, bereik van ouders, kinderen, jongeren)
  • Onderzoek en advies over een goede implementatie van de decentralisatie van jeugdzorg, AWBZ en Wet werken naar Vermogen