Transitie jeugdzorg

Beleidsontwikkeling

JAN helpt gemeenten en maatschappelijke organisaties met:

 • Verdere ontwikkeling¬†Centrum voor Jeugd en Gezin
 • Versterking ketensamenwerking
 • Verdere ontwikkeling van zorgco√∂rdinatie in gezinnen
 • Preventief beleid jeugdzorgproblematiek
 • Beleidskeuzes voor inkoop van zorg en behandeling
 • Het versterken van de sociale steun van ouders (Civil society)
 • Invulling van de regierol van gemeenten en kostenbewust beleid

Onderzoek

JAN helpt gemeenten en maatschappelijke organisaties met:

 • In kaart brengen aard en omvang van de problematiek met betrekking tot kinderen en jongeren op gemeentelijk/ regionaal niveau
 • Inventarisatie aansluiting vraag en aanbod
 • Onderzoek naar versterking Centrum voor Jeugd en Gezin (evaluatie ketensamenwerking, bereik van ouders, kinderen, jongeren)
 • Onderzoek en advies over een goede implementatie van de decentralisatie van jeugdzorg, AWBZ en Wet werken naar Vermogen