Over JAN

NB: de website van JAN wordt vanaf januari 2018 niet meer geactualiseerd.

Wilt u advies over jeugdbeleid dan kunt u nog steeds contact opnemen met Els Kornelis of Marieke Berghuis via het contactformulier.

Effectief jeugdbeleid en jeugdzorgbeleid

Onafhankelijk, praktisch en verbindend

Jeugdadvies Noord is een netwerk van zelfstandige professionals en gespecialiseerde bureaus die gemeenten en maatschappelijke organisaties ondersteunen bij het ontwikkelen van jeugd(zorg)beleid, met name bij de transitie van jeugdzorgtaken van de provincie naar de gemeenten. Wij helpen gemeenten en maatschappelijke organisaties om goede en betaalbare zorg  te organiseren en te voldoen aan de nieuwe wettelijke eisen.

Onderzoek en beleidsontwikkeling

Wij ondersteunen organisaties bij het (verder) ontwikkelen van beleid:

 • Jeugdbeleid
 • Beleidsontwikkeling wijk- en gebiedsteams
 • Versterking van sociale teams en Centrum Jeugd en Gezin in de samenleving
 • Transitie en transformatie van provinciale jeugdzorg naar gemeenten

Transitie jeugdzorg

Beleidsontwikkeling

JAN helpt gemeenten en maatschappelijke organisaties met:

 • Verdere ontwikkeling Centrum voor Jeugd en Gezin
 • Versterking ketensamenwerking
 • Verdere ontwikkeling van zorgcoördinatie in gezinnen
 • Preventief beleid jeugdzorgproblematiek
 • Beleidskeuzes voor inkoop van zorg en behandeling
 • Het versterken van de sociale steun van ouders (Civil society)
 • Invulling van de regierol van gemeenten en kostenbewust beleid

Onderzoek

JAN helpt gemeenten en maatschappelijke organisaties met:

 • In kaart brengen aard en omvang van de problematiek met betrekking tot kinderen en jongeren op gemeentelijk/ regionaal niveau
 • Inventarisatie aansluiting vraag en aanbod
 • Onderzoek naar versterking Centrum voor Jeugd en Gezin (evaluatie ketensamenwerking, bereik van ouders, kinderen, jongeren)
 • Onderzoek en advies over een goede implementatie van de decentralisatie van jeugdzorg, AWBZ en Wet werken naar Vermogen