Expertise

De professionals van JAN hebben allen uitstekende netwerken en ruime kennis en ervaring op het sociaal economisch domein in Noord Nederland waardoor zij in staat zijn echt maatwerk te leveren. De kennis en ervaring ligt zowel op het gebied van jeugd(-beleid) als op daarmee samenhangende beleidsterreinen zoals onderwijs, arbeidsmarkt, welzijn, zorg en veiligheid. Hierdoor kan het jeugdbeleid echt integraal worden.
Door goede contacten met universiteiten (UvA en RUG) kunnen de adviseurs van JAN gebruik maken van de nieuwste wetenschappelijke inzichten en deze toepassen in de lokale en regionale praktijk.

Ervaring in Noord Nederland

De adviseurs wonen en werken verspreid over het noorden van het land en hebben ruime ervaring om te werken voor en met gemeenten en maatschappelijke organisaties in Friesland, Groningen en Drenthe.

To-the-point resultaat

JAN levert degelijk onderbouwde, heldere analyses en to-the-point, uitvoerbare adviezen, waarvoor draagvlak is of kan worden verkregen.

Uitgevoerde opdrachten:

Beleidsadvisering

 • Kansfondsproject Appingedam (samenwerkingsproject van 12 organisaties om kinderen meer kansen te geven)
 • “Meer samenwerking, minder Armoede”, armoedebeleid 2015-2018 gemeente Appingedam
 • Opstellen beleidsplan Jeugdhulp voor gemeenten
 • Opstellen meerjaren beleidsplan Jeugdhulp gemeente Oldambt, gemeente Stadskanaal, gemeente Vlagtwedde en gemeente Bellingwedde ( mei 2014 tot aug. 2014)
 • Beleidsadvisering jeugdzorg, gemeente Ooststellingwerf en samenwerking met Weststellingwerf en Opsterland (vanaf april 2013 tot januari 2015)
 • Waarneming CJG-cöordinator CJG Ooststellingwerf ( van mei 2013 tot januari 2014)
 • Beleidsadvisering leerplicht en voortijdig schoolverlaten voor de gemeente Steenwijkerland
 • Ontwikkeling jeugdbeleid en jongerenparticipatie voor de gemeente Emmen en Hoogezand-Sappemeer
 • Beleidsnota gemeentelijk onderwijs (achterstandenbeleid) voor de gemeente Coevorden
 • Ontwikkeling strategische schoolplannen voor VO-scholen in de gemeenten Groningen, Appingedam, Delfzijl en Terschelling
 • Advisering over samenwerking tussen basisscholen en kinderopvang in de gemeente Haren en gemeenten in N.O. Drenthe
 • Ontwikkeling en invoering en borging van kwaliteitszorg op scholen voor voortgezet onderwijs in de gemeente Groningen en diverse gemeenten in de provincies Groningen en Friesland
 • Beleidsadvisering rond jongeren op de arbeidsmarkt voor gemeenten in Noord-Nederland.

Onderzoek

 • Evaluatie ketensamenwerking op het terrein van jeugd en gezin voor de gemeente Borger-Odoorn
 • Visitatie jongerenwerk in de gemeente Leeuwarden
 • Onderzoek naar versterking van individuele steunnetwerken in Friesland
 • Onderzoek naar uitvoering van de WMO in Friesland
 • Onderzoek voor de decentralisatie van de AWBZ in Friesland
 • Beleidsonderzoek naar ontwikkeling van primair onderwijs in de gemeente Bedum in relatie tot bevolkingskrimp
 • Inventarisatie cijfers over het sociale domein van de gemeente Emmen t.b.v. wijk- en dorpsgericht werken, o.a. over jeugdzorg, brede school, peuterspeelzalen, jeugdwerkloosheid, risicogroepen en veiligheid
 • Tevredenheidsonderzoeken op scholen onder leerlingen, ouders en personeel over de kwaliteit van het onderwijs
 • Evaluatieonderzoek werkprocessen in de gehandicaptenzorg

Overige

 • Begeleiding ‘zwakke’scholen voor verbetering onderwijs en organisatie
 • Stage- en scriptiebegeleiding master-studenten Orthopedagogiek aan Universiteit van Amsterdam
 • Organisatie van werkconferenties en expertmeetings
 • Onafhankelijk voorzitter bij conferenties en werkbijeenkomsten
 • Coaching van beleidsmedewerkers van gemeenten