Factsheet beleidsinformatie Jeugdwet

Bent u gemeenteambtenaar en betrokken bij het jeugdveld? Of bent u werkzaam voor een jeugdhulpaanbieder of een uitvoerder van jeugdbescherming en jeugdreclassering? En wilt u meer weten over beleidsinformatie? Dan is deze factsheet (pdf) (van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten) voor u.
NB: de link naar de factsheet is niet meer actief; een  vergelijkbaar kennisdossier is over hoe de jeugdzorg is geregeld biedt Zorgwijzer (update 10-11-2017).