Kinderombudsman: vertraging transformatie

Op 18 maart 2106 heeft de Kinderombudsman het rapport “De zorg waar ze recht op hebben” (pdf) gepubliceerd.

Hierin wordt geconstateerd dat de implementatie van het nieuwe stelsel en de daarbij behorende organisatorische veranderingen zorgen voor vertraging van de daadwerkelijke transformatie. Knelpunten zijn de expertise van de wijkteams, de toegang tot hulp, onvoldoende informatie bij huisartsen en wijkteams over het beschikbare aanbod en de bekostigingsstructuur die het beoogde maatwerk in de weg staat. Opvallend is dat er extra wachtlijsten ontstaan, een probleem dat komend jaar groter kan worden. “Gemeenten kijken de komende tijd¬†bij veel kinderen opnieuw welke zorg het beste is. Door die herindicaties¬†kan er een ‘prop’ in het systeem ontstaan, dus veel kinderen tegelijk die bepaalde zorg zoeken en dat betekent meer wachtenden.” (NOS.nl).