Kinderombudsman: nog te veel knelpunten in de jeugdhulp

Bijna twee jaar na de invoering van het nieuwe jeugdstelsel constateert de Kinderombudsman dat er nog te veel drempels bestaan in de toegang tot de jeugdhulp.

Bron: website Kinderombudsman. Lees het hele bericht en het bijbehorende rapport (pdf)